© Bureau Gateway

Werkwijze

Een Gateway Review is een collegiale, vertrouwelijke toetsing van een programma(start), project of organisatie op verzoek van een bestuurlijk verantwoordelijke. 

De Gateway Review wordt uitgevoerd door een Gateway Reviewteam van vier personen die werkzaam zijn in soortgelijke functies als de opdrachtgever en zich voor deze Gateway Review speciaal een week vrijmaken. Op basis van documentenstudie en interviews ligt er binnen één week een gedegen advies. Dat doen we al meer dan 10 jaar succesvol bij inmiddels ruim 500 Gateway Reviews.