Processtappen

De doorlooptijd van voorbereiding tot en met de uitvoering van een Gateway Review bedraagt gemiddeld twee tot drie maanden. De daadwerkelijke Gateway Review duurt één week. Wanneer u een Gateway Review aanvraagt, doorloopt u de volgende stappen:

Processtappen Gateway Review
©Bureau Gateway

intake en vraagstelling

U maakt een afspraak met Bureau Gateway waarin we de wensen en mogelijkheden voor uw Gateway Review bespreken (de intake). Als dit gesprek leidt tot een Gateway Reviewaanvraag, stelt Bureau Gateway in overleg met u een conceptvraagstelling op. We bespreken het competentieprofiel voor het Gateway Reviewteam en de planning van de uitvoeringsweek. Bureau Gateway bepaalt vervolgens de samenstelling van het Gateway Reviewteam.

voorbereiding

Zodra Bureau Gateway een geschikte Reviewteamleider (RTL) heeft gevonden, komen we met deze teamleider langs voor een tweede gesprek waarin we de onderzoeksvraag verder uitdiepen (de assessmentmeeting). Uw organisatie gaat vervolgens aan de slag met het inplannen van de interviews en het gereedmaken van het inhoudelijk dossier. Een paar weken voor de geplande uitvoeringsdatum van de Gateway Review komt het voltallige Gateway Reviewteam (vier personen) bij u langs voor een kennismaking, de bespreking van de vraagstelling, interviewplanning, het inhoudelijk dossier en de laatste check of alles gereed is voor de uitvoering (de planningsmeeting).

uitvoering en evaluatie

De uitvoering van de Gateway Review duurt één werkweek. Het Gateway Reviewteam werkt volgens de Gateway Code of Conduct. De Reviewteamleider houdt u tijdens de Gateway Reviewweek op de hoogte van de bevindingen. Op de laatste dag van de Gateway Reviewweek ontvangt u de rapportage. Ongeveer vier tot zes maanden na de uitvoering van de Gateway Review komt Bureau Gateway bij u langs om te evalueren of u tevreden bent met de resultaten en terug te kijken op het verloop van de Gateway Review.