Samenstelling Reviewteam

Ieder Gateway Reviewteam bestaat uit vier ervaringsdeskundigen die in het dagelijkse leven werkzaam zijn in soortgelijke functies als de opdrachtgever en dus begrijpen waarmee u in de praktijk te maken krijgt.

Competenties Gateway Reviewteam

In het eerste gesprek maakt Bureau Gateway samen met de opdrachtgever een inschatting van de gewenste kennis en competenties in het Gateway Reviewteam. De vraagstelling is hierbij een belangrijk uitgangspunt, maar het bureau heeft ook ruim de aandacht voor soft skills. Iedere manager hanteert een eigen voorkeurstijl en iedere organisatie heeft haar eigen cultuur. Het Gateway Reviewteam moet goed in staat zijn om de opdrachtgever en de organisatie aan te voelen.

Selectie uit ruim 300 Gateway Reviewers

Bureau Gateway stelt op basis van het gewenste competentieprofiel het Gateway Reviewteam samen. De Reviewteamleider (RTL) wordt als eerste benaderd. In overleg met de RTL benadert het bureau vervolgens de overige teamleden. De Gateway Reviewers worden gekozen uit de Gateway Community Nederland. Inmiddels zijn meer dan 500 (oud)topambtenaren opgeleid als Gateway Reviewer. Daarvan zijn ruim 300 leden actief. Zij zijn bereid gevonden om zich één- of tweemaal per jaar een volledige week vrij te maken voor een Gateway Review en een collega te adviseren.

De leden van de Gateway Community Nederland zijn niet alleen ervaren en deskundig vanuit hun eigen vakgbied maar delen ook de kennis die ze hebben in bijeenkomsten georganiseerd door Bureau Gateway. Hier komen items als governance, leiderschap, cultuur, risicomanagement aan de orde. Bureau Gateway ontsluit deze kennis bij instituten als de RAFEB, ABD en enkele universiteiten.