Gateway 0 programma

Een Gateway Review 0 vindt gewoonlijk plaats zodra het programma gestart wordt. Tijdens de looptijd van het programma wordt de Gateway Review 0 op belangrijke momenten opnieuw uitgevoerd.

Mogelijke aandachtsgebieden

Hieronder een overzicht van de mogelijke aandachtsgebieden.

Scope & uitgangspunten

Het Gateway Reviewteam toetst de bestaansgrond van het programma en de beoogde resultaten. Het programma past in de bredere beleidsdoelstellingen en de strategische koers van de organisatie.

Veranderstrategie

Het Gateway Reviewteam onderzoekt of de beoogde aanpak succesvol gaat zijn. Dat betekent dat er een realistische planning en een effectieve controle van de voortgang is. De programmasturing is passend ingericht voor deze fase. De juiste financiële en andere bronnen zijn beschikbaar.

Betrokkenheid omgeving

Het Gateway Reviewteam gaat na hoe er in het programma omgegaan wordt met omgevingsfactoren die van belang zijn voor het slagen van het programma. Er is aansluiting met projecten en programma's in de omgeving.