Gateway 1 doel en rechtvaardiging

Gateway Review 1 wordt uitgevoerd bij de start van een project. Dit gebeurt zodra de bestaansgrond van het project aantoonbaar kan worden gemaakt via (bijvoorbeeld) een business case.

Mogelijke aandachtsgebieden

Hieronder een overzicht van de mogelijke aandachtsgebieden.

Doel en rechtvaardiging

Het Gateway Reviewteam toetst de bestaansgrond van het project en de beoogde resultaten. Het project draagt bij aan de bredere beleidsdoelstellingen en maakt deel uit van een strategisch programma.

Projectaanpak

Het Gateway Reviewteam onderzoekt of de beoogde aanpak succesvol gaat zijn. Dat houdt in dat er verschillende opties onderzocht zijn en dat er een realistische voorkeursrichting bepaald is. Voldoende financiële en andere bronnen zijn beschikbaar, de governance is ingericht.

Betrokkenheid omgeving

Het Gateway Reviewteam gaat na hoe er in het programma omgegaan wordt met omgevingsfactoren die van belang zijn voor het slagen van het project. Er is aansluiting met projecten en programma’s in de omgeving.