Gateway 3 realisatie

Gateway Review 3 wordt uitgevoerd zodra de leveranciers formeel benaderd zijn en (vaak) voordat de opdracht verleend wordt.

Mogelijke aandachtsgebieden

Hieronder een overzicht van de mogelijke aandachtsgebieden.

Doel en rechtvaardiging

Het Gateway Reviewteam toetst of de aannames die eerder in het traject zijn gedaan kloppen met de ervaringsgegevens van (bijvoorbeeld) de leveranciers. De businesscase kan nu geverifieerd worden. De doelstellingen van het project zijn nog altijd afgestemd op die van het programma en de organisatie.

Realisatiefase en projectuitvoering

Het Gateway Reviewteam onderzoekt of de beoogde aanpak succesvol gaat zijn in deze realisatiefase. Het is duidelijk waarom voor een bepaalde aanpak (leverancier) is gekozen. De gekozen route beidt de garantie dat binnen het gestelde tijdspad en budget de afgesproken kwaliteit geleverd gaat worden.

Betrokkenheid omgeving

Het Gateway Reviewteam gaat na of de omgeving nog altijd positief staat ten opzichte van het project. Bij betrokkenen is de realisatiestrategie bekend en gesteund. Er is aansluiting met projecten en programma’s in de omgeving.