Gateway 5 resultaten

In een Gateway Review 5 toetst het Gateway Reviewteam het behalen van de beoogde resultaten en daarmee het succes van de verandering. Deze Gateway Review kan regelmatig herhaald worden tijdens de levensduur van de nieuwe werkwijze en/of dienst.

Mogelijke aandachtsgebieden

Hieronder een overzicht van de mogelijke aandachtsgebieden.

Resultaat

Het Gateway Reviewteam gaat na of de beoogde resultaten zijn bereikt danwel wanneer deze verwacht worden. Ook wordt gekeken of de werkwijze nog steeds past binnen de doelstellingen van de organisatie(s).

Werking in de praktijk

Het Gateway Reviewteam onderzoekt of de implementatiefase naar tevredenheid is afgerond. De gemaakte afspraken werken in de praktijk. Er is een eigenaar van het resultaat (werkwijze). Bij een leveranciersrelatie zijn het contract(beheer) en de leveringsvoorwaarden goed geregeld.

Betrokkenheid omgeving

Het Gateway Reviewteam gaat na of de omgeving nog altijd positief staat ten opzichte van de werkwijze. De verandering is afgerond en betrokkenen weten hoe het nieuwe proces loopt. Ook is duidelijk wat te doen bij vragen of problemen.