Gateway Starting Gate

De Gateway Starting Gate vindt plaats in de beleidsfase vóórdat besloten wordt om met een programma of project te starten. De Gateway Starting Gate is een Gateway Reviewvorm die vanaf 2012 in een pilot door Bureau Gateway is getest en inmiddels als vaste dienst is toegevoegd.

Mogelijke aandachtsgebieden

Hieronder een overzicht van de mogelijke aandachtsgebieden.

Afwegingen om te starten

Het Gateway Reviewteam toetst of de beoogde resultaten duidelijk zijn. Er moet voldoende informatie beschikbaar zijn om te kunnen besluiten of een programma gestart kan worden. 

Realisatiestrategie

Het Gateway Reviewteam onderzoekt of voldoende opties zijn overwogen voor de beleidsrealisatie (inclusief een nuloptie). De beoogde realisatiestrategie heeft kans van slagen, risico's zijn in beeld en de juiste middelen zijn beschikbaar. De governance is passend ingericht voor deze fase. 

Betrokkenheid omgeving

Het Gateway Reviewteam gaat na hoe de omgeving staat ten opzichte van de beoogde beleidsrealisatie. Zo is de samenhang met ander trajecten in beeld en worden de afhankelijkheden gemanaged.