Gateway Community

In Nederland zijn meer dan 500 (oud)topambtenaren door Bureau Gateway opgeleid als Gateway Reviewer. Daarvan zijn er ongeveer 300 actief Gateway Reviewer. Zij vormen de Gateway Community Nederland. Deze gecertificeerde Gateway Reviewers maken zich gemiddeld éénmaal per jaar een hele week vrij om hun collega's te adviseren over een bepaald onderwerp.

Contact in de community

De leden ontmoeten elkaar ook tijdens informatieve bijeenkomsten zoals ronde tafels (rondom een inhoudelijk thema) en workshops (bij nieuwe methode-ontwikkelingen). Bureau Gateway organiseert en faciliteert deze sessies. Er is een digitaal platform waar onder andere kennis en ervaringen gedeeld worden.

Inzet in reviewteams

Bureau Gateway streeft ernaar opgeleide Gateway Reviewers één keer per anderhalf jaar in een reviewteam in te zetten. Natuurlijk is dit afhankelijk van de vraagstelling en de gewenste competenties in de Gateway Reviewteams.

Kennisdeling

De leden van de Gateway Community zijn niet alleen ervaren en deskundig vanuit hun eigen vakgebied maar delen ook de kennis die ze hebben in bijeenkomsten georganiseerd door Bureau Gateway. Hier komen items als governance, leiderschap, cultuur en risicomanagement aan de orde. Bureau Gateway ontsluit deze kennis bij instituten als de RAFEB, ABD en enkele universiteiten.

Digitaal platform

De leden van de Gateway Community hebben een eigen (besloten) digitaal platform. Hier vind je informatie-op-maat voor specifieke Gateway Reviews. Op het platform vind je ook nieuws over de methode, kennisontwikkeling en kun je de werkboeken digitaal bekijken.