Gateway Reviewer worden

Het Gateway Reviewproces biedt de unieke kans om in één week van dichtbij te ervaren waar opdrachtgevers binnen het publieke domein mee te maken krijgen in hun projecten en programma’s. Bureau Gateway selecteert potentiële Gateway Reviewers op basis van de (verwachte) gevraagde kennis, ervaring en competenties in de Gateway Reviewteams en leidt hen op tot Gateway Reviewer.

Profiel

Een belangrijk uitgangspunt in de Gateway Reviewmethode is dat de Gateway Reviewteamleden op hetzelfde niveau werken als de SRO. Dat betekent dat je op senior management niveau werkzaam bent (vanaf schaal 15, integraal management niveau). Ook heb je ervaring als opdrachtgever van hoog risico projecten en programma's en of organisaties. Naast het vereiste niveau, de kennis en ervaring ben je werkzaam bij de overheid, hebt je een open mind, ben je een teamspeler en beschik je over goede communicatieve vaardigheden. 

Aan de slag als reviewer

Een Gateway Reviewer bekijkt samen met drie andere collega’s een project, programma of organisatie op verzoek van de bestuurlijk verantwoordelijke, ook wel de Senior Responisible Owner (SRO) genoemd. Het Gateway Reviewteam geeft op basis van de bevindingen praktische adviezen hoe de SRO de kans op succes kan vergroten. Deelname is in principe vrijwillig (niet-betaald). De uitvoering van een Gateway Review duurt één volledige, onafgebroken werkweek. Daarnaast neemt het team deel aan een voorbereidend overleg met de opdrachtgever.

Opleiding tot Gateway Reviewer

Bureau Gateway verzorgt regelmatig een opleidingsdag voor nieuwe Gateway Reviewers. Kandidaat-reviewers melden zich soms spontaan bij Bureau Gateway, maar vaker selecteert Bureau Gateway nieuwe Gateway Reviewers op basis van de (verwachte) gevraagde competenties.

Ook Gateway Reviewer worden ?

Om Gateway Reviewer te worden neem je contact op met Bureau Gateway. Na een oriënterend gesprek en uiteindelijke toelating, neem je op uitnodiging van Bureau Gateway deel aan de workshop 'Aan de slag als Gateway Reviewer'. De workshop duurt één dag en vindt plaats in Den Haag. Gemiddeld neemt een Gateway Reviewer eens per anderhalf jaar deel aan een Gateway Review.