Organisatie

Bureau Gateway is de enige licentiehouder voor de Gateway Reviewmethode in Nederland. De Gateway Board stelt de strategische koers vast en toets op kwaliteit. Bureau Gateway is het dagelijks uitvoerende orgaan en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Gateway Reviews, de ontwikkeling van de methode en kennisdeling. De Gateway Community bestaat uit ruim 300 actieve leden van directie en bestuur van organisaties die opgeleid en gecertificeerd zijn als Gateway Reviewer.

Gateway Review Board

De Gateway Review Board bepaalt de strategische visie en koers van de Gateway Review in Nederland. Hier vindt ook de kwaliteitsbewaking plaats. Leden van de Gateway Review Board zijn representanten van het Rijk, Provincie en Gemeente. Bureau Gateway werkt binnen de door de Gateway Review Board vastgestelde kaders.

Lees verder over de Gateway Review Board 

Bureau Gateway

Burea Gateway coördineert en faciliteert de uitvoering van Gateway Reviews. Daarnaast is Bureau Gateway verantwoordlijk voor de ontwikkeling van de Gateway Reviewmethode, het beheer en ontwikkeling van de Gateway Community, kennisontwikkeling en kennisontsluiting. Inmiddels zijn ongeveer ruim 500 Gateway Reviews uitgevoerd. Het bureau voert eveneens regie over en houdt toezicht op de uitvoering van reviews in andere branches. 

Lees verder over Bureau Gateway

Gateway Community

Gateway Reviews worden uitgevoerd door leden van de Gateway Community. In Nederland zijn meer dan 500 (oud)topambtenaren door Bureau Gateway opgeleid als Gateway Reviewer. Daarvan zijn er ongeveer 300 actief Gateway Reviewer. Zij vormen de Gateway Community Nederland. Deze gecertificeerde Gateway Reviewers maken zich gemiddeld éénmaal per jaar een hele week vrij om hun collega's te adviseren over een bepaald onderwerp.

Lees verder over de Gateway Community

Nieuwsbrieven

Bureau Gateway brengt periodiek nieuwsbrieven uit. Leden van de Gateway Community krijgen deze per mail toegestuurd.

NIEUWSBRIEVEN