Code of Conduct

Een Gateway Review wordt altijd uitgevoerd volgens de spelregels in de Code of Conduct. Deze Code garandeert de vertrouwelijke en professionele uitvoering conform de brand principles van de Gateway Reviewmethode. Hieronder zie je de drie belangrijkste principes van de Code of Conduct. 

Professionaliteit

Het Gateway Reviewteam hanteert een professionele werkwijze en voert de Gateway Review uit volgens de principes van de Gateway Reviewmethode. De betrokkenen worden met respect behandeld, de wijze van interviewen is open en integer.

Vertrouwelijkheid

De uitvoering van de Gateway Review gebeurt vertrouwelijk. Het team doet geen uitspraken over deelname aan de Gateway Review, noch over de resultaten. Het vertrouwelijke karakter van de Gateway Review komt ook terug in de rapportage: de bevindingen zijn niet herleidbaar tot op persoonsniveau van de geïnterviewden.

Onafhankelijkheid

De Gateway Reviewteamleden voeren het onderzoek onafhankelijk uit. Er bestaat geen (werk)relatie tussen de teamleden en de opdrachtgever en/of programmaorganisatie. De Gateway Reviewers verrichten binnen zes maanden na uitvoering van de Gateway Review geen werkzaamheden voor de opdrachtgever of de organisatie in het kader van het gereviewde project of programma.

Wil je meer informatie over onze Code of Conduct? Neem dan contact met ons op!