Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op deze website gebruikt Bureau Gateway alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Persoonsgegevens ten behoeve van een Gateway Review worden alleen voor de uitvoering van die specifieke Gateway Review gebruikt en vallen onder de regels van de Code of Conduct.

Persoonsgegevens website

Persoonsgegevens die u opgeeft op deze website gebruikt Bureau Gateway alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze na afronding van het proces vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens na afronding van het proces uit onze systemen verwijderd.

Gateway Review en de AVG

Voor de Gateway Reviews die onder toezicht van Bureau Gateway uitgevoerd worden, kunnen persoonsgegevens nodig zijn. Deze persoonsgegevens worden alleen voor de uitvoering van die specifieke Gateway Review gebruikt en vallen onder de regels van de Code of Conduct.

Bij verzameling, verwerkingen en opslag van persoonsgegevens van de leden van de Gateway Community houdt Bureau Gateway zich aan de privacywetgeving zoals die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan aangegeven en zijn gespecificeerd door het Ministerie van BZK.