Ervaringen van een RTL: Marjon Nooter

Marjon Nooter is een van onze ervaren Gateway Reviewers. Afgelopen januari heeft ze haar eerste Gateway Review als RTL uitgevoerd. Haar ervaringen heeft ze op papier toevertrouwd.

MArjon Nooter

In de afgelopen twee jaar heb ik een flink aantal reviews mogen doen en ik vind het enorm boeiend en verrijkend om op deze wijze iets bij te dragen aan het beter doen functioneren van het openbaar bestuur. De Gateway uitgangspunten en het instrumentarium vind ik elke keer weer prachtig. Ik werkte in uiteenlopende teams en met heel verschillende review team leaders. Ruime gelegenheid dus om te ervaren wat er zoal ‘gebruikelijk’ is en te overdenken wat ik zelf belangrijk vind.

In januari kreeg ik de kans om als RTL aan de slag te gaan en zelf accenten te leggen: aandacht voor de dynamiek in het team en heel bewust en gezamenlijk het opschorten van een oordeel (met behulp van BOB). Dus met aandacht blijven luisteren, ook tijdens het interview van de laatste, de 22e, collega. Daarnaast is het cruciaal om, als team, gericht te bespreken of de vraagstelling voldoende scherp in beeld blijft en of alle vier de klaverblaadjes, en met name ook de zachte blaadjes, voldoende aandacht en antwoord krijgen.

Tijdens het kennismakingsgesprek van het review team, bleek dat iedereen zich goed kon vinden in de BOB-aanpak en zich wilde voornemen om niet tijdens de eerste dagen al met eigen aanbevelingen te komen. Het planningsgesprek met de SRO verliep daardoor ook vlot en de interviewdagen tijdens de reviewweek eveneens.

Met uiteenlopende vragen vulden de teamleden elkaar mooi aan, kon ieder zijn of haar stokpaardje kwijt en lukte het om in steeds drie kwartier ons inzicht steeds verder te verdiepen en verrijken en onderling kort van gedachten te wisselen. Of ik in elke intro echt systematisch genoeg alle vaste punten de revue heb laten passeren weet ik, eerlijk gezegd, niet helemaal zeker, maar grove omissies waren dat waarschijnlijk niet.

Op donderdagochtend begonnen we met een inventarisatie op flap van ieders belangrijkste bevindingen. Op die wijze kwamen we tot een gezamenlijke opbouw van bevindingen die eigenlijk automatisch tot aanbevelingen leidden. Op basis van een voorlopige hoofdstukindeling zijn we individueel aan de slag gegaan met het uitschrijven van de bevindingen en het concreet formuleren van aanbevelingen. Na zo’n twee uur hebben we de teksten digitaal in elkaar geschoven en leek het heel wat. Met een daaropvolgende gezamenlijk close reading kwamen nog wel wat overlap, plaatsing, formulering, nuance en dergelijke zaken aan de orde. Toen er een lichte wrevel ontstond hadden we de wijsheid om op te breken. Als RTL voelde ik me verantwoordelijk voor het maken van een serieuze redactieslag die tot in de kleine uurtjes duurde. De optimalisation-uitspraak was toen nog een peulenschil.

Vrijdagochtend hebben we gezamenlijk de laatste punten op de i geplaatst, de titel bedacht, de lijsten (doc’s en geïnterviewden) doorgelopen, de presentatie aan de SRO doorgenomen en alvast een informele teamevaluatie gedaan.

De rapportage aan de SRO werd goed ontvangen. Het bracht zowel nieuwe inzichten als de bevestiging van zijn intuïtie. De rapportage aan een grotere groep directbetrokkenen was wat ingewikkelder; het blijft tenslotte best lastig om in de spiegel te kijken. De SRO kon daar, mede dankzij het eerste gesprek, een hele mooie rol in vervullen.

Het was een harmonische week waarin hard en met plezier is gewerkt. Ik vind het toch eigenlijk enorm knap van mijn collega’s dat ze erin slagen om in hun drukke banen een week ruimte te maken voor een collegiaal advies (mij is dat nooit gelukt toen ik nog geen aow kreeg). Dat is waarschijnlijk ook een garantie voor een hoge betrokkenheid en inzet om blijvend te werken aan het beter doen functioneren van het openbaar bestuur.

Marjon Nooter