Hoe werkt een Gateway Review?

Eigenlijk is het succes de eenvoud van de opzet: Een opdrachtgever heeft in de eigen organisatie een vraagstuk waar een onafhankelijke, collegiale toets hem of haar kan helpen dit succesvol aan te pakken. Het resultaat is een vertrouwelijke rapportage gebaseerd op documenten, interviews en de bevindingen van het Reviewteam. De ervaring leert dat de opdrachtgever dit ervaart als een behoorlijke toegevoegde waarde voor het lerend vermogen van de organisatie en de mensen daarin.

Gateway Reviews zijn uitstekend geschikt voor hoog risico projecten, programma's en organisaties bij de overheid en de aan hen gelieerde organisaties. Het risicoprofiel wordt bepaald door de financiële omvang, de politieke gevoeligheid, de impact van de veranderstrategie en de investering in informatie- en communicatietechnologie. Daarbij kan het gaan om een programma, project, organisatie of een (beleids)thema.

De Gateway Review levert binnen een kort tijdbestek een mondeling en schriftelijk advies op waarmee de opdrachtgever een handelingsperspectief krijgt aangereikt. Dat wordt gedaan door een speciaal voor deze Gateway Review samengesteld Reviewteam.Na bestudering van de door de opdracht aangeleverde documenten, interviews met alle relevante betrokkenen en bestudering van het vraagstuk komt het Reviewteam binnen een week met een advies voor de opdrachtgever.

Om te komen tot een goede uitvoering kennen we in dit proces verschillende stappen. Een goede voorbereiding is immers het halve werk.

Uitvoering

De Gateway Review wordt uitgevoerd door een Gateway Reviewteam van vier personen die werkzaam zijn in soortgelijke functies als de opdrachtgever en zich voor deze Gateway Review speciaal een week vrijmaken. De leden van het Gateway Reviewteam zijn opgeleid en gecertificeerd door Bureau Gateway. Hoewel de daadwerkelijke Review in slechts één week wordt gehouden kent het hele proces een gedegen voorbereiding en bestaat uit verschillende stappen.

Kosten

Bureau Gateway opereert zonder winstoogmerk en brengt voor iedere Gateway Review alleen een jaarlijks vastgestelde kostprijs in rekening.