Resultaten

De opdrachtgever (Senior Responsible Owner, SRO) van een Gateway Review ontvangt aan het einde van de Gateway Review een mondelinge terugkoppeling én een rapportage met bevindingen en aanbevelingen. Op basis daarvan kan de opdrachtgever direct aan de slag om een aantal zaken bij te sturen zodat de kans op succes groter wordt.

De Gateway Reviewrapportage is vertrouwelijk. Het is (altijd) aan de opdrachtgever om de resultaten van een Gateway Review te delen met andere betrokkenen of niet. Bureau Gateway of de Gateway Reviewers doen geen uitspraken over Gateway Reviews. De SRO beslist zelf of en in welke vorm een Gateway Review openbaar wordt.

'Het helpt als ervaren collega’s vertrouwen uitspreken in je aanpak. De Gateway Review hielp ons bij de betere inrichting van de programma-aansturing. Die ligt nu bij één collega binnen de lijnorganisatie.'