Welk type Gateway Review?

De Gateway Reviewmethode helpt u tijdens de gehele looptijd van een (verander)proces bij het vergroten van de kans op succes. Voor projecten, programma's en organisaties zijn er verschillende Gateway Reviewtypes ontwikkeld. De methode en de processtappen zijn identiek, de focus waarop gereviewd wordt kan echter verschillen. Iedere Gateway Review is maatwerk, u bekijkt altijd samen met het bureau welk type Gateway Review het beste past.

Een overzicht van alle Gateway Reviewtypes die Bureau Gateway aanbiedt.

Verschillende type Gateway Review
©Bureau Gateway