Gateway 4 gereedheid voor implementatie

Gateway Review 4 wordt uitgevoerd voordat het projectteam haar resultaat overdraagt aan de lijnorganisatie(s). De nieuwe werkwijze is beschikbaar en de implementatiefase kan starten.

Mogelijke aandachtsgebieden

Hieronder een overzicht van de mogelijke aandachtsgebieden.

Doel en rechtvaardiging

Het Gateway Reviewteam toetst of de beoogde verandering nog steeds gewenst is en past binnen de doelstellingen van het programma en de organisatie.

Implementatiefase

Het Gateway Reviewteam onderzoekt of het projectresultaat op de afgesproken wijze opgeleverd is en overgedragen kan worden aan de betrokken partijen. De ontvangende partij is gereed voor de in onvangstname van de resultaten. Ook zijn er afspraken gemaakt met de dienstverlenende partij. 

Betrokkenheid omgeving

Het Gateway Reviewteam gaat na of de omgeving nog altijd positief staat ten opzichte van het project. Zo is bij betrokkenen de implementatiestrategie bekend en gesteund. Er is aansluiting met projecten en programma’s in de omgeving.