Health Check

De Gateway Health Check kan uitgevoerd worden op ieder moment dat een organisatie het nuttig of wenselijk acht. In een Gateway Health Check bekijkt het reviewteam hoe het functioneren van een organisatie of keten van organisaties verder kan worden geoptimaliseerd. Een Gateway Health Check wordt dus uitgevoerd op een (be)staande organisatie, niet op een project of programma zoals de andere Gatewaytypes.

Mogelijke aandachtsgebieden

Hieronder een overzicht van de mogelijke aandachtsgebieden.

Doel en bestaansgrond

Het Gateway Reviewteam toetst of de doelstelling en de bestaansgrond van de (keten van) organisatie(s) eenduidig is. Als er een verandering aankomt, is duidelijk waarom deze plaatsvindt en welk resultaat verwacht wordt.

Inrichting en werkwijze

Het Gateway Reviewteam onderzoekt of de betrokken organisatie(s) beschikken over een passende governance, inrichting en werkwijze. De medewerkers zijn betrokken en denken mee over verdere verbeteringen. De organisaties beschikken over de juiste middelen om hun taken uit te voeren.

Betrokkenheid omgeving

Het Gateway Reviewteam gaat na hoe de omgeving staat ten opzichte van de organisatie(s) en welke punten voor verbetering er zijn.